Skip Navigation Links.
 
ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
201136125217book_cover_nihul.jpg
 • הספר מציג באופן יסודי ושיטתי את היסודות של ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה, כולל שיטות וכלים שימושיים לעוסקים בתחום זה.

 • הנושאים בהם דן הספר כוללים, בין היתר, ניהול סיכונים, ניתוחי בטיחות, חקירת תאונות, גיהות תעסוקתית, ארגונומיה, בטיחות התנהגותית, ניהול ידע בבטיחות ומערכות ניהול בטיחות וגיהות.

 • פרקים מיוחדים עוסקים בניהול בטיחות בענף הבניה, במעבדות, באירועים המוניים ואף במפעלים קטנים.

 • הספר מציג באופן תמציתי את דרישות החוק בבטיחות, בגיהות ובאיכות הסביבה, וכולל מנחה "צעד אחר צעד" להטמעת מערכות מתקדמות לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה על-פי דרישות ת"י 18001 והקווים המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי.

 • 650 עמודים, כריכה קשה.

 • המחיר כולל מע"מ והוצאות משלוח

לתוכן עניינים
מחיר
198 ש"ח
 
human hair wigs

בטיחות ובריאות בעבודה – חובות המעביד והעובד
2010122314650pic3.jpg
 • הספר מציג תמצית של דרישות החוקים והתקנות לגבי בטיחות ובריאות בעבודה, כולל את דרישות פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוק החומרים המסוכנים, חוק החשמל, חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, ועוד.

 • לספר מצורף אינדקס של מילות מפתח המקל על איתור נושאים ותחומים רלוונטיים.

 • ספר זה הינו חובה לממונים על הבטיחות, מנהלי מפעלים, וכן לעורכי דין, ולתלמידים בתחומי הבטיחות והגיהות.

 • מהדורה רביעית, 2008, כריכה קשה. אזל מהמלאי!

 • אזל מהמלאי!! המחיר כולל מע"מ והוצאות משלוח
מחיר
110 ש"ח
 
human hair wigs

מבצע ספרים
2010122310208order.jpg
  מבצע: הנחה של 40 שח לרוכש את שני הספרים
  (238 שח לשניהם כולל משלוח ומע"מ). הספר "חובות המעביד בבטיחות" אזל מהמלאי מהדורה חדשה תצא לאור בינואר 2013.
 
human hair wigs
הזמן